Chăm sóc khách hàng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1.    GIỚI THIỆU

1.1   Chào mừng đến với sàn thương mại điện tử và đấu giá ngược Divega! Trước khi sử dụng trang Divega, tạo tài khoản, giao dịch, hay sử dụng bất cứ dịch vụ nào của Divega, vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ dưới đây và quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử Divega (gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”) để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình.

1.2   Dịch vụ chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm trang Divega, các dịch vụ được cung cấp bởi trang Divega và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Divega có sẵn trên trang Divega, và tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên trang Divega hoặc các dịch vụ liên quan đến trang Divega (“nội dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với dịch vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của điều khoản dịch vụ này. Điều khoản dịch vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ cung cấp bởi Divega.

1.3    Trước khi trở thành người dùng của trang Divega, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, điều khoản dịch vụ này và chính sách bảo mật  được dẫn chiếu theo đây.

1.4   Divega bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang Divega hoặc dịch vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Phiên bản thử nghiệm của dịch vụ hoặc tính năng của dịch vụ có thể không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng.

1.5   Divega bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở tài khoản hoặc các truy cập của bạn tới trang Divega hoặc dịch vụ theo quy định pháp luật và điều khoản dịch vụ.

Bằng việc sử dụng dịch vụ hay tạo tài khoản tại Divega, bạn đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản dịch vụ này và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ hoặc TRUY CẬP vào trang Divega.

Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại Quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, để mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này. 

Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng KHÔNG TẠO tài khoản hoặc SỬ DỤNG DỊCH VỤ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng tài khoản hoặc các dịch vụ của Divega mà không phân biệt tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.

2.    QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1   Divega coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Divega cung cấp chính sách bảo mật và giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Divega. 

Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật để biết cách thức Divega thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản và/hoặc việc sử dụng dịch vụ của người dùng (“thông tin người dùng”). điều khoản dịch vụ này có liên quan mật thiết với chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc cung cấp thông tin trên trang Divega, người dùng:

  1. Cho phép Divega thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các nội dung, dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin người dùng như được quy định trong chính sách bảo mật ;

  2. Đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên trang Divega sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Divega; và

  3. Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các thông tin người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng thông tin người dùng của bạn.

2.2    Trường hợp người dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của người dùng khác thông qua việc sử dụng dịch vụ (“bên nhận thông tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép người dùng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà bên nhận thông tin thu thập được (“bên tiết lộ thông tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của bên nhận thông tin; và (iii) cho phép bên tiết lộ thông tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi bên nhận thông tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

3.    GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

3.1   Divega trao cho người dùng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong điều khoản dịch vụ này. Tất cả các nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“tài sản sở hữu trí tuệ”) hiển thị trên trang Divega đều thuộc sở hữu của Divega và bên sở hữu thứ ba, nếu có. 

Không một bên nào truy cập vào trang Divega được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào trang Divega được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến tài sản sở hữu trí tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ dịch vụ, trang Divega và nội dung của trang Divega. 

Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc dịch vụ, trang Divega và nội dung của trang Divega.

Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của trang Divega trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Divega.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spyware) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép nội dung của Divega khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Divega (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

3.2    Divega cho phép kết nối từ website người dùng đến trang Divega, với điều kiện website của người dùng được hiểu là không có bất kỳ mối liên quan nào đến Divega.

4.    PHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Divega tới người dùng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các điều khoản dịch vụ này. Divega bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp trực tiếp bởi Divega theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ dịch vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi Divega.

5.    TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

5.1   Đối với một vài tính năng của dịch vụ, chúng tôi yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản trước khi sử dụng bằng cách lựa chọn "Tên đăng nhập", đặt mật khẩu, đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Bạn có thể sử dụng tài khoản này để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Divega cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. 

Divega không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó. 

Trường hợp bạn sử dụng tài khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Divega cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác thì các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó (ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với điều khoản dịch vụ và/hoặc chính sách bảo mật của Divega).

5.2   Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên trang Divega, và (c) thông báo ngay lập tức với Divega nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản, tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. 

Bạn phải chịu trách nhiệm với hoạt động dưới tên đăng nhập và tài khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ điều khoản này của người dùng.

5.3   Bạn đồng ý rằng Divega có toàn quyền xóa tài khoản và tên đăng nhập của người dùng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ trang Divega bất kỳ nội dung nào liên quan đến tài khoản và tên đăng nhập mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với người dùng hay một bên thứ ba nào khác. 

Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm (a) tài khoản và tên đăng nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các điều khoản dịch vụ này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, (e) mua sản phẩm trên trang Divega với mục đích kinh doanh, (f) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở trang Divega), (g) có hành vi gây hại tới những người dùng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Divega. Việc sử dụng tài khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

5.4   Người dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến đây. Tuy nhiên, người dùng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa liên quan đến tài khoản bị yêu cầu xóa. Khi đó, theo điều khoản dịch vụ, người dùng phải liên hệ với Divega sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. người dùng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa tài khoản của mình.

5.5   Bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ và/hoặc mở tài khoản tại Divega nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận điều khoản dịch vụ này.

6.    ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

6.1   Quyền được phép sử dụng trang Divega và dịch vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo điều khoản dịch vụ này hoặc trường hợp người dùng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại điều khoản dịch vụ này. Trong trường hợp đó, Divega có thể chấm dứt việc sử dụng của người dùng bằng hoặc không cần thông báo.

6.2   Người dùng không được phép:

(a)    Tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ nội dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b)    Vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba;

(c)    Đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d)    Sử dụng dịch vụ hoặc đăng tải nội dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

(e)    Giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền tải thông qua dịch vụ;

(f)    Gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ trang Divega;

(g)    Gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của dịch vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Divega;

(h)    Sử dụng dịch vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo điều khoản dịch vụ này;

(i)     Sử dụng dịch vụ hoặc đăng tải nội dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

(j)     Mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của điều khoản dịch vụ này;

(k)    Truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử Divega, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi Divega, bao gồm phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

(l)     Chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của người dùng khác.

(m)   Thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của Divega;

(n)    Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) dịch vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Divega áp dụng đối với các dịch vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Divega;

(o)    Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản của người sử dụng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

(p)    Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ nội dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

(q)    Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

(r)    Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

(s)    Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(t)     Làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những người dùng khác có thể đối với dịch vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những người dùng khác,

(u)    Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn dịch vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với dịch vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm dịch vụ của người dùng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với trang Divega;

(v)    Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu dịch vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với dịch vụ;

(w)   Sử dụng dịch vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(x)    Sử dụng dịch vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

(y)    Sử dụng dịch vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

(z)    Xâm phạm các quyền của Divega, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

(aa)  Sử dụng dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

(ab)  Liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng dịch vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

6.3   Người dùng hiểu rằng các nội dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra nội dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Divega, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên trang Divega. 

Người dùng hiểu rằng bằng cách sử dụng trang Divega, bạn có thể gặp phải nội dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Divega sẽ không chịu trách nhiệm đối với nội dung, bao gồm lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến nội dung, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, nội dung được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên trang Divega.

6.4   Người dùng thừa nhận rằng Divega và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ nội dung có sẵn trên trang Divega, bao gồm bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. 

Divega có quyền gỡ bỏ nội dung (i) xâm phạm đến điều khoản dịch vụ; (ii) trong trường hợp Divega nhận được khiếu nại hơp lệ theo quy định pháp luật từ người dùng khác; (iii) trong trường hợp Divega nhận được thông báo hợp lệ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật. 

Divega có quyền chặn các liên lạc (bao gồm việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến dịch vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ dịch vụ hoặc người dùng của Divega, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong điều khoản dịch vụ này. 

Người dùng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ nội dung nào, bao gồm bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của nội dung đó. 

Liên quan đến vấn đề này, người dùng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa vào bất kỳ nội dung nào được tạo bởi Divega hoặc gửi cho Divega, bao gồm các thông tin trên các diễn đàn Divega hoặc trên các phần khác của trang Divega.

6.5   Người dùng chấp thuận và đồng ý rằng Divega có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin tài khoản của người dùng trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Divega hoặc những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi điều khoản dịch vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc nội dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của người dùng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Divega, người dùng và/hoặc cộng đồng.

7.    VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

7.1    Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

  • Xóa danh mục sản phẩm;

  • Giới hạn quyền sử dụng tài khoản;

  •  Đình chỉ và chấm dứt tài khoản;

  • Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như chi phí vận chuyển của đơn hàng, phí thanh toán…;

  • Cáo buộc hình sự;

  • Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

  • Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu chuẩn cộng đồng, Quy chế hoạt động, hoặc các chính sách của Divega.

7.2    Nếu bạn phát hiện người dùng trên trang Divega của chúng tôi có hành vi vi phạm điều khoản dịch vụ, vui lòng liên hệ [email protected].

8.   BÁO CÁO HÀNH VI CÓ KHẢ NĂNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

8.1   Người dùng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với Divega dưới bất kỳ hình thức nào. Divega cũng không phải là đại lý hay đại diện của người dùng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên trang Divega. 

8.2   Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“chủ sở hữu quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền chủ sở hữu quyền SHTT (“đại diện quyền SHTT”) và bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng sử dụng đơn khiếu nại đính kèm đầy đủ các tài liệu hợp lệ chứng minh sự tồn tại và sở hữu hợp pháp của người khiếu nại đối với quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ có liên quan, cũng như chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các đăng bán bị khiếu nại cụ thể. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. 

9.     ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

9.1   Vào từng thời điểm, Divega hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:

(i)     Thẻ tín dụng/ghi nợ, tài khoản Paypal hoặc USDT..

(ii)   Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – Internet banking.

Hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – internet banking chỉ dành cho người dùng có thẻ ATM nội địa có liên kết internet banking (thanh toán trực tuyến), và không áp dụng đối với các thẻ VISA và Mastercard.

9.2   Người dùng chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

9.3    Divega không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà người dùng phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản 9.1 ở trên. Divega bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của người dùng và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.  

10.   SỐ DƯ TÀI KHOẢN DIVEGA

10.1 Số dư tài khoản Divega là một tính năng do Divega hoặc nhà cung cấp dịch vụ được phép của Divega cung cấp để hỗ trợ việc ghi nhận số Bid còn lại của khách hàng.

10.2 Bạn không thể yêu cầu quy đổi số Bid còn lại trên tài khoản của bạn thành tiền. Số Bid còn lại được sử dụng để đấu giá.

10.3 Nếu xảy ra lỗi trong quá trình xử lý bất kỳ giao dịch nào, bạn đồng ý ủy quyền cho Divega chỉnh sửa lỗi đó với điều kiện là việc chỉnh sửa này được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan. 

10.4 Bạn ủy quyền cho chúng tôi được thực hiện các bút toán ghi có hoặc ghi nợ liên quan đến giá trị được ghi nhận tại “Số dư tài khoản” của bạn, cho mục đích:

(i)     Điều chỉnh các sai sót trong việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào;

(ii)    Trường hợp Divega cho rằng bạn thực hiện hành vi và/hoặc giao dịch gian lận hoặc đáng ngờ;

(iii)   Liên quan đến bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các khoản không chính xác nào;

(iv)   Liên quan đến bất kỳ loại phí chưa được thanh toán nào;

(v)   Liên quan đến việc giải quyết bất kỳ tranh chấp giao dịch nào, bao gồm bất kỳ các bồi thường cho hoặc từ phía bạn.

11.   CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CỦA DIVEGA

11.1 Chính sách đảm bảo của Divega là dịch vụ cung cấp bởi Divega hoặc đơn vị được Divega ủy quyền nhằm bảo hộ các giao dịch. Để bảo đảm các rủi ro về trách nhiệm pháp lý, khoản tiền người dùng thanh toán đơn hàng sẽ được lưu giữ bởi Divega.

11.2 Chính sách đảm bảo của Divega là nội dung thêm vào theo quy định pháp luật hiện hành mà các quy định pháp luật này có thể rộng hơn hoặc chặt chẽ hơn những quy định trong chính sách đảm bảo của Divega. 

12.   VẬN CHUYỂN

12.1  Bạn được miễn phí hoàn toàn cho phí vận chuyển. Việc vận chuyển sẽ có thời gian phụ thuộc vào vị trí địa lý của bạn. Thông thường sẽ mất từ 3-4 ngày cho việc vận chuyển sản phẩm đấu giá trong nước và 10 ngày cho sản phẩm đấu giá tại các quốc gia khác.

12.4 Phạm vi vận chuyển

         Sản phẩm của Divega đến từ các nhà phân phối hàng đầu trên Thế giới. Do vậy, mạng lưới vận chuyển của Divega phủ khắp các châu lục. Người dùng cần hiểu rõ các hạn chế về xuất/nhập khẩu hàng hóa của quốc gia nhập khẩu sẽ ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển. 

Người dùng đồng ý rằng Divega không thể tư vấn pháp lý liên quan đến vấn đề này và đồng ý rằng Divega sẽ không thể chịu các rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động xuất/nhập khẩu hàng hóa vào các quốc gia.

13.   HỦY ĐƠN HÀNG, TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

         Divega đảm bảo về chất lượng hàng hóa mà bạn nhận được. Nếu chất lượng sai so với mô tả, Divega chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngoài ra, Divega không chấp nhận việc trả hàng sau khi bạn đã thanh toán nằm ngoài lý do trên.

14.   CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

14.1 Divega không chịu trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng, bảo hành, lỗi (bao gồm những bất cẩn (dù chủ động hay bị động), trách nhiệm đối với sản phẩm, trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm khác), hoặc nguyên nhân khác liên quan đến luật pháp, quyền lợi chính đáng, các quy chế hoặc các hình thức khác đối với.

(i)     (a) Tổn thất về sử dụng; (b) tổn thất về lợi nhuận; (c) tổn thất về doanh thu; (d) tổn thất về dữ liệu; (e) tổn thất về uy tín; hoặc (f) không thực hiện được các biện pháp nguy cấp dự trù, đối với từng trường hợp dù trực tiếp hoặc gián tiếp; 

(ii)    Thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hệ quả nào (gồm mất mát nào về dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị di động khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang Divega hoặc dịch vụ, ngay cả khi Divega đã được thông báo về khả năng của các thiệt hại đó hoặc được gợi ý phải chịu trách nhiệm.

14.2 Bạn có quyền yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc dừng sử dụng dịch vụ trong trường hợp không thỏa mãn với dịch vụ.

14.3 Trường hợp Divega, theo phán quyết của Tòa án có thẩm quyền, phải chịu trách nhiệm trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép (bao gồm đối với lỗi bất cẩn không đáng kể) thì trách nhiệm của Divega đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chỉ giới hạn trong mức thấp hơn đối với (a) khoản phí phải trả cho bạn theo chính sách Divega đảm bảo; và (b) 2.000.000 vnđ (hai triệu đồng chẵn) hoặc khoản tiền khác như xác định cụ thể trong phán quyết chung thẩm của tòa án có thẩm quyền.

14.4 Không có nội dung nào trong điều khoản dịch vụ này sẽ giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào đối với thương vong hoặc tai nạn cá nhân do sự bất cẩn, gian lận của Divega hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác có phần tham gia của Divega mà trách nhiệm đó không được hạn chế và/hoặc loại trừ theo quy định pháp luật.

15.   ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI DÙNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

15.1 Khi gửi bất kỳ nội dung nào cho Divega, bạn khẳng định và bảo đảm rằng bạn đã có đầy đủ tất cả các quyền và/hoặc các chấp thuận cần thiết để cấp các quyền dưới đây cho Divega. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ nội dung gì bạn đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua dịch vụ, bao gồm trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ nội dung đóng góp nào. 

Người dùng theo đây cấp quyền cho Divega và các bên kế thừa của Divega, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện nội dung đóng góp đó, thông qua hoặc liên quan đến dịch vụ dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần dịch vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của dịch vụ). 

Quyền mà bạn trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi bạn hoặc Divega loại bỏ nội dung đóng góp ra khỏi dịch vụ. Bạn hiểu rằng sự đóng góp của bạn có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

15.2 Bất kỳ nội dung, tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào người dùng đăng tải hoặc thông qua dịch vụ, hoặc bằng cách khác chuyển giao cho Divega dưới bất kỳ hình thức nào (mỗi hình thức được gọi là “nội dung gửi”), sẽ không được bảo mật bởi Divega và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi Divega hoặc các công ty liên kết mà không phải trả phí hoặc chịu trách nhiệm với người dùng, để phục vụ bất kỳ mục đích nào, bao gồm việc phát triển, sản xuất và quảng bá sản phẩm. 

Khi thực hiện nội dung gửi đến Divega, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Divega và/hoặc các bên thứ ba có thể độc lập phát triển các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm và chỉnh sửa và nâng cấp các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm mà chúng đồng nhất hoặc tương tự với các ý tưởng được nêu trong nội dung gửi của bạn về chức năng, mã hoặc các đặc tính khác. Vì vậy, bạn theo đây trao cho Divega và các bên kế thừa của Divega, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện nội dung gửi đó, thông qua hoặc liên quan đến nội dung gửi dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần dịch vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của dịch vụ). điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin cá nhân là đối tượng của chính sách bảo mật của Divega trừ khi bạn công khai những thông tin đó trên hoặc thông qua dịch vụ.

16.  KHẲNG ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CỦA NGƯỜI DÙNG

Người dùng khẳng định và đảm bảo rằng:

(a)    Người dùng sở hữu năng lực, (và đối với trường hợp vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết các điều khoản dịch vụ này và để tuân thủ các điều khoản theo đó; 

(b)    Người dùng chỉ sử dụng dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các điều khoản dịch vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.

 
17.  LUẬT ÁP DỤNG

Các điều khoản dịch vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của nước sở tại. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản dịch vụ này chống lại hoặc liên quan đến Divega hoặc bất kỳ Bên được bồi thường nào thuộc đối tượng của các điều khoản dịch vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung tâm trọng tài Quốc Tế của nước sở tại.

18.   QUY ĐỊNH CHUNG

18.1 Divega bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.

18.2 Divega có quyền chỉnh sửa các điều khoản dịch vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các điều khoản dịch vụ được chỉnh sửa lên trang Divega. Việc người dùng tiếp tục sử dụng trang Divega sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc người dùng chấp nhận các điều khoản dịch vụ được chỉnh sửa.

18.3 Người dùng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho người dùng theo đây.

18.4 Không một quy định nào trong các điều khoản dịch vụ này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa bạn và Divega.

18.5 Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu Divega không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của Divega vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thư thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

18.6 Các điều khoản dịch vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Divega và người dùng mà vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của Divega (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của Divega hoặc của các công ty liên kết và công ty con của Divega).

18.7 Các điều khoản được quy định trong điều khoản dịch vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các điều khoản dịch vụ này cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với dịch vụ và trang Divega và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo các điều khoản dịch vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong các điều khoản dịch vụ này. Các điều khoản dịch vụ này có thể sẽ không mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung như là bằng chứng của các thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện tại nào hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nhất quán nào.

18.8 Bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

18.9 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến điều khoản dịch vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến điều khoản dịch vụ trên trang Divega, vui lòng liên hệ Divega tại đây.

THÔNG BÁO PHÁP LÝ: Xin vui lòng gửi tất cả các thông báo pháp lý đến Divega.

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” HOẶC “ĐĂNG KÝ QUA FACEBOOK” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRANG DIVEGA, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm