Chăm sóc khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Tổng quan 

Bạn có thể truy cập trang website Divega.com bất cứ lúc nào mà không cần phải đăng ký. Trong quá trình truy cập trang, không có dữ liệu cá nhân nào được liên kết trực tiếp với bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cần một số thông tin cá nhân từ bạn nếu bạn muốn tham gia vào Divega.com hoặc sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi.

Khi bạn đăng ký với Divega.com, bạn được yêu cầu nhập tên người dùng Divega.com cùng mật khẩu, sau đó cho phép bạn tận dụng tất cả các dịch vụ của Divega.com nói riêng và metaworld nói chung. Nếu bạn có câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]. Bạn có thể đóng tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào. Đối với các yêu cầu và thắc mắc liên quan đến Quyền riêng tư của Người tiêu dùng, vui lòng tham khảo phần 7.

 

2. Dữ liệu thu thập: 

"Dữ liệu cá nhân" là thông tin dễ dàng được nhận dạng, ví dụ như tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại di động hoặc chi tiết thanh toán của bạn. Khi bạn đăng ký, dữ liệu cá nhân sẽ được Divega.com ghi lại và xử lý, cũng như khi bạn sử dụng dịch vụ, ví dụ:

 

  • Khi bạn mua Bid

  • Khi bạn đặt giá thầu, thắng đấu giá hoặc mua hàng thông qua “Mua ngay”.

  • Khi bạn đăng nhập thành công. 

 

"Dữ liệu sử dụng" là dữ liệu cá nhân xác định người dùng, cũng như thông tin về các dịch vụ Divega.com mà người dùng sử dụng, chẳng hạn như tên người dùng Divega.com của bạn cùng với mật khẩu được liên kết và địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu này để giúp bạn có thể sử dụng Divega.com dễ dàng và giúp chúng tôi cá nhân hóa, liên tục cải thiện trải nghiệm Divega.com. Chúng tôi duy trì tất cả dữ liệu ở Singapore và các nước phát triển với sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ. Divega.com hướng đến đối tượng chung trên 18 tuổi và đặc biệt không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu có sai phạm xảy ra, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó lập tức.

 

3. Sử dụng Dữ liệu

Mục đích chính của việc thu thập thông tin cá nhân là cung cấp cho bạn trải nghiệm an toàn, mượt mà, hiệu quả và tùy chỉnh trên Divega. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 

Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ khách hàng mà bạn yêu cầu

Giải quyết tranh chấp và khắc phục sự cố

Ngăn chặn các hoạt động có thể bị cấm hoặc bất hợp pháp và thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi

Tùy chỉnh, đo lường và cải thiện các dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi; cho bạn biết về các dịch vụ của chúng tôi, tiếp thị được nhắm mục tiêu, cập nhật trang web và khuyến mại dựa trên sở thích giao tiếp của bạn.

 

4. Bản tin

Khi bạn đăng ký với Divega.com, bạn sẽ nhận được bản tin email. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin và các thông tin tiếp thị khác bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối email bản tin.

 

5. Chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba vì mục đích riêng của người nhận trừ khi bạn đồng ý rõ ràng với việc chia sẻ đó. Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi về trang web, tiếp thị và hoạt động khác  chẳng hạn như xử lý thanh toán hoặc thực hiện sau khi mua hàng. Divega.com cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn cho các mục đích thực thi pháp luật, để bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi khỏi gian lận hoặc lạm dụng, hoặc trong trường hợp một bên khác mua công ty hoặc tài sản của chúng tôi.

 

6. Xem  lại/Thay đổi Dữ liệu Cá nhân

Bạn có thể xem thông tin trong tài khoản Divega.com của mình bất kỳ lúc nào và cập nhật thông tin đó nếu cần bằng tên người dùng Divega.com và mật khẩu của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào để cập nhật thông tin cá nhân. Khi nhận được thông báo, chúng tôi sẽ điều chỉnh dữ liệu không chính xác cho phù hợp. Đồng thời  thông báo cho bạn theo yêu cầu về việc những dữ liệu cá nhân liên quan đến danh tính của bạn hoặc bút danh của bạn đã được lưu trữ hay chưa.

 

7. Thu hồi hoặc xóa tài khoản

Trong phạm vi yêu cầu của các quy chế hiện hành, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc lưu trữ, thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Bạn có thể xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản Divega.com của mình bất kỳ lúc nào. Divega có thể lưu giữ dữ liệu theo yêu cầu cho các mục đích quản lý hoặc dịch vụ khách hàng hoặc các mục đích được xác định trong Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng. Nếu bạn chọn đóng tài khoản của mình, tất cả Bid còn lại sẽ bị hủy.

 

8. Cookie và các nhận dạng khác

Divega.com sử dụng "cookie" - được gọi là các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn mà chúng tôi truy xuất khi bạn truy cập trang web nhằm hỗ trợ tùy chỉnh trải nghiệm với dịch vụ trực tuyến. Thông tin được lưu hỗ trợ chức năng của trang web, ví dụ bằng cách theo dõi các giá thầu đã đặt, đấu giá, v.v. Cần phải chấp nhận cookie để sử dụng dịch vụ của chúng tôi đúng cách, mặc dù bạn luôn có thể điều chỉnh cách trình duyệt của mình xử lý cookie.Việc tắt khả năng chấp nhận cookie của trình duyệt có thể dẫn đến chức năng bị hạn chế. Divega sử dụng cookie của bên thứ nhất (chẳng hạn như cookie Google Analytics) và cookie của bên thứ ba (chẳng hạn như cookie DoubleClick) cùng nhau để báo cáo cách hiển thị quảng cáo, việc sử dụng các dịch vụ quảng cáo khác và tương tác với các lần hiển thị quảng cáo và dịch vụ quảng cáo này. liên quan đến lượt truy cập vào trang web của bạn và các nỗ lực quảng cáo của Divega. Khách truy cập có thể chọn không tham gia Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị hình ảnh và tùy chỉnh quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google bằng cách sử dụng Cài đặt quảng cáo. Bằng cách điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư và bảo mật trên thiết bị hoặc trình duyệt của mình, bạn có thể quản lý các thiết bị di động và trình duyệt di động chia sẻ thông tin, cũng như cách trình duyệt di động của bạn xử lý cookie và các số nhận dạng theo dõi khác. Vui lòng tham khảo hướng dẫn do nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn cung cấp để tìm hiểu cách điều chỉnh cài đặt của bạn.

 

9. Các biện pháp an ninh

Thông tin tài khoản Divega.com và hồ sơ Divega.com được bảo vệ bằng mật khẩu. Vui lòng không cung cấp thông tin đăng nhập của bạn cho bất kỳ ai khác, vì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về hoạt động trong tài khoản của mình. Divega.com sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu trong những email mà bạn nhận được bất ngờ hoặc không yêu cầu. Hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản của bạn và đóng cửa sổ trình duyệt Internet khi bạn rời khỏi trang web Divega.com; điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn sử dụng trang web thông qua một thiết bị công cộng hoặc dùng chung. Bạn có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin đăng nhập của mình và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc lạm dụng dữ liệu đăng nhập và mật khẩu được sử dụng. Hãy cho chúng tôi biết nếu bí mật thông tin đăng nhập của bạn bị xâm phạm. Mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong tầm kiểm soát, nhưng không có hệ thống nào là an toàn tuyệt đối. 

 

10. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ báo bạn sớm nhất nếu thực hiện một thay đổi quan trọng đối với chính sách này. Chúng tôi đã làm rõ việc sử dụng Cookie, các công nghệ theo dõi khác và cách một số thiết bị hoặc phần mềm có thể cho phép bạn giới hạn các công nghệ đó.

 

  • Chúng tôi đã cập nhật chi tiết liên hệ

  • Chúng tôi đã làm rõ cách thức và lý do dữ liệu khách hàng được giữ lại.

Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm