Chăm sóc khách hàng

Sau khi phiên đấu giá kết thúc, người dùng có thể kiểm tra lịch sử đấu giá thông qua ứng dụng Hyrascan.

Mỗi lượt Bid người dùng sẽ được cung cấp 01 mã HASH. Người dùng có thể sử dụng mã Hash này để tra cứu trên Hyrascan để đảm bảo tính minh bạch của phiên đấu giá.

Bằng việc truy cập mục “Lịch sử đấu giá”, người dùng có thể kiểm tra các phiên đấu giá đã tham gia và lịch sử Bid của từng phiên đấu giá.

Lịch sử đấu giá

 

Nội dung hiển thị thông tin của lịch sử phiên đấu giá sẽ bao gồm: sản phẩm đấu giá, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, người tham gia, giá đấu, số lượt đấu giá. 

 

Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm